Bezpłatna konsultacja na temat prowadzenia Wideokonferencji

W szkołach coraz bardziej popularne są platformy e-learningowe oraz systemy wideokonferencyjne. Przeprowadzanie zajęć z uczniami w formie zdalnej (np. webinarium) pozwala na:

  • Ograniczenie kosztów organizacyjnych.
  • Uczestniczenie w szkoleniu i konferencji niezależnie od miejsca pobytu.
  • Przeprowadzenie webinarium i wideokonferencji, gdy przeprowadzenie szkolenia bądź konferencji jest niemożliwe ze względu na czynniki zewnętrzne (np. ograniczenia w przemieszczaniu się, zagrożenie epidemiologiczne).

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji w dziedzinie udostępniania uczniom materiałów za pośrednictwem e-learningu i webinarium skorzystaj z formularza kontaktowego.

Co zawiera nasza platforma

NAUKA

Forum dyskusyjne


Ten moduł może być najważniejszy - właśnie w nim odbywa się większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.

Wideokonferencja


Wideokonferencja umożliwia udostępnianie studentom plików audio, slajdów, czatu, wideo i pulpitu. Wbudowane ankiety ułatwiają zaangażowanie uczniów, a nagrywanie wykładów oznacza, że możesz je udostępnić do późniejszego przeglądu.

Folder z plikami


Moduł zadania pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie.

ĆWICZENIA

Test


Moduł Test (dawniej Quiz) pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i inne rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.

Ankieta


Moduły informacji zwrotnej (opinii) umożliwiają tworzenie niestandardowe ankiet oceniających kursy.

ZADANIE DOMOWE

Wyślij zadanie


Moduł zadania pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie. Studenci składają prace w formie plików dowolnego typu (tekstowe, multimedialne, obrazy itd). Prace mogą być składane w postaci tekstu wprowadzanego bezpośrednio w edytorze na stronie. Moduł zadania domowego może być także wykorzystany do przypomnienia studentom o zadaniach z poza systemu Moodle (zadania offline). Nauczyciel oceniając zadania może zamieścić komentarz, oraz przesłać pliki (np. poprawioną pracę studenta, czy plik audio z komentarzem). Ocena może być wystawiona w skali numerycznej lub innej. Wystawione oceny widoczne są w dzienniku ocen.

Kontakt