Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intersieć z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-703, ul. Karola Goduli 36, jest zarejestrowany pod numerem NIP 6262548222 oraz numerem REGON 240705720.
 2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzana danych osobowych można kierować na adres e-mail: lub adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Ustalenie terminu i realizacja bezpłatnej konsultacji na podstawie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące usługi na rzecz administratora konieczne do realizacji celów przetwarzania oraz w określonych sytuacjach uprawnione organy państwowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów ich przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie zostanie objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniem).